h

Nieuws uit 2007

3 oktober 2007

Verklaring Gelderse SP statenfractie over Toine van Bergen

De Gelderse SP-fractie heeft vandaag in meerderheid de samenwerking met statenlid Toine van Bergen opgezegd. Zijn solistisch optreden in de staten en daarbuiten, het herhaaldelijk schenden van interne afspraken en het hierop niet aanspreekbaar zijn, heeft een situatie doen ontstaan die onwerkbaar is.
Het handelen van Van Bergen maakt het onmogelijk om dat te doen waarvoor de fractie door de SP en de Gelderse kiezers is gekozen: het werken aan een socialer, menselijker en groener Gelderland.

Lees verder
26 september 2007

Helihavens leiden tot vragen SP

Van de zomer werd bekend dat het bedrijf Mefigro een helicopterhavens wil aanleggen bij de manege aan de Mermestraat in Elst (gemeente Overbetuwe) en in de Gendtse Polder (gemeente Lingewaard). De eigenaar van het Gendtse schrootbedrijf heeft geen zin om in de file te gaan staan en wil daarom dagelijks met de helicopter van huis naar werk kunnen vliegen. Naar aanleiding hiervan hebben SP statenleden Eric van Kaathoven en Alex Mink een aantal schriftelijke vragen neergelegd bij de voorzitter van provinciale staten.

Lees verder
26 september 2007

Culemborgse stadsbus zo snel mogelijk terug op de weg

Tijdens de Week van de Vooruitgang presenteerden het Busplatform Culemborg en OV-bedrijf Arriva het “Busje Plus”. Reizigers konden meereizen met deze kleine 9-persoonsbus met aanhangwagen. “Busje Plus” moet de in 2003 opgeheven stadsbus in Culemborg terugbrengen. De plaatselijke SP heeft zich hiervoor hard gemaakt. Als alles goed gaat komt de bus op 1 januari 2008 voor 1 jaar terug.

Lees verder
26 september 2007

SP: Dividend Vitens terug naar de consument

Het Gelders college van Gedeputeerde Staten gaat voorlopig niet meewerken aan het verlagen van de winsten van Vitens. Gedeputeerde Keereeweer (PvdA) is van mening dat waterleidingbedrijven geen kunstmatige winst maken. Dit blijkt uit de beantwoording van mondelinge vragen van SP-statenlid Alex Mink tijdens de laatste Provinciale Statenvergadering van 19 september. De SP wil dat waterleidingbedrijf Vitens kostendekkend werkt. De winst moet terug naar de klant.

Lees verder
17 september 2007

SP: komst AGOVV- stadion in natuurgebied onwaarschijnlijk

Het is onwaarschijnlijk dat het nieuwe stadion van de Apeldoornse voetbalclub AGOVV kan komen in een bosgebied aan de Europaweg in Apeldoorn. Dat valt af te leiden uit de antwoorden op schriftelijke vragen van SP- statenlid Toine van Bergen aan het Gelderse provincie bestuur.

Lees verder
12 september 2007

Vragen over 'gouden handendrukken' in Gelderland

Het Brabants Dagblad heeft onlangs onthuld dat ten minste een viertal voormalig ambtenaren van de provincie Noord-Brabant een afvloeiingsregeling is aangeboden die ver buiten de daarvoor geldende regels ging. In één geval kreeg een afdelingshoofd een uitkering voor maar liefst 25 jaar. De fracties van D66 en SP in Gelderland hebben gisteren per brief aan het College van GS gevraagd of er in deze provincie vergelijkbare gevallen bestaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier