h

Nieuws uit 2007

2 juli 2007

Afblazen motie station Barneveld Noord gemiste kans

De SP Statenfractie Gelderland vindt het jammer dat coalitiepartijen CDA, PvdA en Christenunie niet willen meewerken aan een tunnel in de Barneveldse Baron van Nagellstraat. Een motie van VVD (initiatiefnemer), SP, SGP, GroenLinks en D66 die de aanleg mogelijk moet maken, werd in de statenvergadering van woensdag 27 juni verworpen.

Lees verder
2 juli 2007

Motie zonne- energie krijgt steun van voltallige oppositie

Tijdens de statenvergadering van 27 juni 2007 diende de SP een motie in waarin aan het provinciebestuur werd gevraagd om in het kader van het klimaatbeleid zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die zonne- energie biedt. Waar zelfs de VVD onze motie steunde, maakten de collegepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie er een machtsspelletje van. Ze weigerden zonder enige inhoudelijke argumentatie om de motie te steunen.

Lees verder
25 juni 2007

SP wil versobering omstreden Gelderse wachtgeldregeling

De Gelderse SP fractie wil in de vergadering van Provinciale Staten van Gelderland op 27 juni 2007 de versobering van de wachtgeldregeling opnieuw aan de orde stellen middels een motie. Onlangs bleek dat ex-statenleden met riante inkomens als burgemeester of wethouder toch wachtgelden ontvangen. De SP heeft zich als enige fractie structureel verzet tegen de riante Gelderse regeling en hoopt dat zo aan het begin van een nieuwe statenperiode ook de andere fracties open staan voor een noodzakelijke versobering die in andere provincies al is doorgevoerd.

Lees verder
25 juni 2007

SP: Gelderland is de zon vergeten

De Gelderse SP wil aanstaande woensdag met de motie 'voor niets gaat de zon op' de provincie Gelderland opdragen om zonneenergie een serieuze rol te geven in haar klimaatbeleid, te beginnen op het provinciehuis zelf.

Lees verder
25 juni 2007

SP wil time-out bomenkap Achterhoek

De Gelderse SP wil een onmiddelijke time-out periode waarin geen bomen meer gekapt worden langs provinciale wegen in de Achterhoek. In de vergadering van provinciale staten van Gelderland van 27 juni zal statenlid Toine van Bergen per motie het provinciebestuur vragen om de kap stop te zetten tot provinciale staten er een gedegen discussie over hebben kunnen voeren.

Lees verder
25 juni 2007

SP: Geld biologische landbouw niet gebruiken voor bioindustrie

De Gelderse SP wil via een amendement in de vergadering van provinciale staten van 27 juni het voornemen van het college van CDA, PvdA en CU om een half miljoen uit de pot voor duurzame landbouw te stoppen in luchtwassers voor de intensieve veehouderij in de kiem smoren. Statenlid Marieke Veltman: 'Er is niets duurzaams aan de milieu-, en dieronvriendelijke intensieve veehouderij en met een end-of-pipe oplossing als een luchtwasser wordt die sector niet ineens duurzaam. Dat geld ook nog eens weghalen bij de stimulering van de biologische landbouw is het paard achter de wagen spannen.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier