h

Nieuws uit 2013

5 juni 2013

SP betaalt meeste fractiesubsidie terug

De Gelderse SP-fractie betaalt over het jaar 2012 ruim 23.000 euro terug aan provinciale fractiesubsidie. Statenfracties krijgen een jaarlijkse subsidie van de provincie Gelderland. De helft van deze subsidie mag worden gespaard, de rest moet worden teruggestort in de provinciekas. De SP hield het meeste geld over en stort binnenkort het overschot graag terug in de provinciekas. Sinds 2007 betaalde de SP ongeveer 200.000 euro aan overschotten terug.

Lees verder
3 juni 2013

SP-plan 'Gelderland bouwt mee' goed ontvangen

Het SP-plan om 200 miljoen van de ruim 4 miljard Nuon-geld te investeren in sociale woningbouw is goed ontvangen. Woningcorporaties en de bouwsector hebben aangegeven blij te zijn met het plan. Ook een aantal partijen in Provinciale Staten hebben als reactie op het SP-plan aangegeven bereid te zijn om een gedeelte van de Nuon-gelden in te zetten om te crisis aan te pakken.

Lees verder
2 juni 2013

Plan Gelderse SP om 200 miljoen te investeren in sociale woningbouw

De Gelderse SP lanceert vandaag een plan om 200 miljoen van de NUON-miljarden van de provincie Gelderland te investeren in sociale woningbouw. Een bijdrage van 20.000 euro per woning stelt woningbouwcorporaties in staat de komende jaren 10.000 huurwoningen te bouwen of te renoveren. Met het plan getiteld ‘Gelderland bouwt mee’, wil de SP niet alleen de wachtlijsten voor huurwoningen verkorten maar tevens de bouw weer op weg helpen en zo de Gelderse economie.

Lees verder
1 juni 2013

SP: Sluiten Gelderse gevangenissen slecht voor werkgelegenheid en veiligheid

De SP heeft zich tijdens de Statenvergadering van 29 mei 2013 uitgesproken tegen de dreigende sluiting van de gevangenissen de Kruisberg in Doetinchem, de Koepel in Arnhem en de TBS instelling Oldenkotten in Rekken. De bezuinigingen zoals aangekondigd door PvdA en VVD moeten wat de SP betreft zo snel mogelijk van tafel. De gevolgen voor personeel, gedetineerden, onze veiligheid zijn desastreus. Statenlid Peter de Vos: "Door de kortzichtige plannen van "crimefighter" Teeven wordt het een stuk minder veilig op straat en als klap op de vuurpijl levert het geen bezuiniging op maar kost het ons geld"

Lees verder
29 mei 2013

Volgens provincie was er geen bonus voor ex-Nuon-topman Øystein Loseth

In de beantwoording van schriftelijke vragen gesteld door de SP-fractie stelt het college van gedeputeerde staten dat er geen sprake is van een bonus voor NUON-topman Øystein Loseth. Wel loopt er in Zweden een onafhankelijk onderzoek naar de vermeende bonus.

Lees verder
27 mei 2013

Provinciaal ingrijpen tegen megawinkelcentra blijft nodig

De stadsregio en de gemeenten rond Arnhem en Nijmegen hebben pasgeleden overeenstemming bereikt over de plannen voor enkele gebieden voor megawinkelcentra. Zo komt er in Arnhem-zuid een vestiging van Decathlon en worden de plannen bij Ressen tijdelijk in de ijskast gezet. Het aantal vierkante meters aan mogelijke winkelruimte is voorlopig met de helft verminderd en er mag alleen een bouwmarkt komen. Ondertussen blijft de vestiging van megawinkelcentra nog steeds mogelijk. Daarom wil de Gelderse SP dat de provincie alsnog ingrijpt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier