h

Nieuws uit 2013

11 februari 2013

Met de Gelderlandnorm een maximum salaris voor bestuurders

De SP heeft woensdag 6 februari in een commissie van Provinciale Staten het voorstel gedaan om grenzen te stellen aan de salarissen van bestuurders van gesubsidieerde instellingen. De bedoeling is om te komen tot een aanscherping van de regels voor maximum salaris van bestuurders van gesubsidieerde instellingen.

Lees verder
30 januari 2013

Provincie doet weinig tegen megafusie ziekenhuizen Harderwijk en Zwolle

Het Gelderse provinciebestuur vindt de fusie van de ziekenhuizen in Harderwijk, Zwolle en Meppel een zaak van de Rijksoverheid en de zorgverzekeraars. Daarom vindt er weliswaar overleg plaats met de ziekenhuizen, patiëntenkoepel Zorgbelang en de zorgverzekeraars in de regio maar spreekt zij zich niet hard tegen de fusieplannen uit. Dat blijkt uit het antwoord op schriftelijke vragen van de SP-fractie.

Lees verder
29 januari 2013

Provincie maakt alsnog inpassingsplan windmolens Zevenaar

Het provinciebestuur gaat alsnog een inpassingsplan voor windmolens bij Zevenaar maken. Dat is de uitkomst van een statendebat op verzoek van de SP over het principeverzoek dat exploitant Raedthuys Windenergie bij het Gelderse provinciebestuur indiende om via de provincie een inpassingsplan voor de bouw van windmolens mogelijk te maken. Eerder was een statenmeerderheid het wel met de SP eens dat gemeenteraden die nee zeggen tegen een verzoek niet zomaar buiten spel gezet mogen worden.

Lees verder
2 januari 2013

SP positief over aangekondigde verbeteringen op spoorlijn Arnhem-Winterswijk

De afgelopen jaren voerde de SP regelmatig actie voor een betere spoorlijn tussen Arnhem-Winterswijk. Dankzij de steun van reizigers en gemeenten in de regio kwam er eind 2012 een verbeterplan voor deze spoorlijn. In december werden deze plannen concreet bekend gemaakt. De SP is positief over de eerste ideeën om de spoorlijn op te knappen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier