h

Nieuws uit 2013

13 november 2013

SP blij met investering Nuon-miljoenen in Gelderse samenleving

Bij de begrotingsbehandeling in provinciale Staten heeft de SP met tevredenheid ingestemd met de plannen om 250 miljoen euro van de Nuon-miljarden te investeren in de Gelderse samenleving. Meer dan een derde van dat bedrag wordt geïnvesteerd in bouwen en wonen. Daarmee komt het provinciebestuur een heel eind tegemoet aan het SP-plan “Gelderland Bouwt Mee” om de Gelderse bouw te stimuleren.

Lees verder
8 november 2013

Gemeenteraden aan zet bij bouw windmolens

Het provinciebestuur wil dat er in 2020 230 MW aan windenergie wordt opgewekt. Om dat doel te bereiken moeten er in de provincie nog heel wat windmolens worden bereikt. Tijdens de Statencommissie mobiliteit en milieu van 6 november bleek dat het dagelijks provinciebestuur de aanwijzing van de bouwlocaties overlaat aan gemeenten. De Gelderse SP is blij dat de provincie geen locaties gaat doordrukken.

Lees verder
6 november 2013

SP: Hou regionale trein betaalbaar

Gelderse regionale spoorlijnen lopen gevaar doordat de regering de korting op diesel heeft afgeschaft en spoorbedrijven meer laat betalen voor het gebruik van het spoor. Daarom hebben enkele provinciebesturen een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. De Gelderse SP deelt deze oproep.

Lees verder
7 oktober 2013

SP tegen herindeling en grenscorrectie Neder-Betuwe en Tiel

Tijdens de Statenvergadering van 25 september heeft de SP niet ingestemd met de voorgestelde herindeling en grenscorrectie van Neder-Betuwe en Tiel. Met dit plan wil de provincie een logistiek bedrijventerrein (Medel 2) mogelijk maken. De grenscorrectie loopt vooruit op de vaststelling van een bestemmingsplan om het bedrijventerrein mogelijk te maken. Er zijn volgens de SP teveel twijfels wat betreft de behoefte aan een nieuw bedrijventerrein.

Lees verder
2 oktober 2013

SP tegen inpassingsplan Waalwaard

Tijdens de Statenvergadering van 25 september heeft de SP niet ingestemd met het inpassingsplan Waalwaard bij Dodewaard. Met dit plan wil de provincie de verplaatsing van zandwinningsbedrijf De Beijer mogelijk maken. Er zijn volgens de SP teveel vragen wat betreft de verkeersafwikkeling in het gebied en zijn er vragen over de zwaarte van de milieuvergunning. Volgens de Gelderse SP is dit de verkeerde locatie, is de verplaatsing te duur en is het inpassingsplan inhoudelijk onvoldoende.

Lees verder
28 september 2013

Schop de grond in voor spoorverdubbeling Achterhoek

Laat de Achterhoek sporenDe komende jaren wordt er een begin gemaakt met het aanpakken van de problemen op de spoorlijn tussen Arnhem en Winterswijk. De SP ijvert samen met reizigers en gemeentelijke politici voor de aanleg van dubbel spoor en dat heeft succes: er wordt de komende jaren ruim 40 miljoen Euro geïnvesteerd in deze spoorlijn. Het leeuwendeel van dat geld (32 miljoen Euro) gaat naar 4 kilometer dubbel spoor tussen Zevenaar en Didam.

Lees verder

Pagina's

U bent hier