h

Nieuws uit 2013

20 juli 2013

College: onderzoek gemeentelijke herindelingen slechts ‘lichte evaluatie’

Uit antwoord op schriftelijke vragen die de SP-fractie stelde over gemeentelijke herindelingen, blijkt dat het onderzoek in opdracht van de provincie niet meer is dan een ‘lichte evaluatie’. Ook geeft het onderzoek geen inzicht in de kosten en baten van herindelingen. Daarmee blijft het voor de SP de vraag waarop het college haar beleid baseert.

Lees verder
1 juli 2013

Gelderse SP kritisch over onderzoek gemeentelijke herindelingen

De Gelderse SP fractie heeft opnieuw vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten over gemeentelijke herindelingen in Gelderland. In antwoorden op eerdere vragen van de SP verwees het college naar een onderzoek naar dit onderwerp. Hoewel de resultaten van het onderzoek nu bekend zijn, blijven er nog steeds vragen onbeantwoord. Bovendien heeft de fractie haar bedenkingen bij de opzet van het onderzoek en twijfelt zij over de conclusies die er aan worden verbonden.

Lees verder
27 juni 2013

Traverse Dieren: van tekentafel naar tunnel graven

De Gelderse SP is blij dat de verkeersproblemen in Dieren na decennialange discussies worden aangepakt. Rond 2015 starten de werkzaamheden voor de aanleg van een lange tunnelbak door het dorp. Daardoor worden de verkeersopstoppingen opgelost. De SP heeft zorgen over enkele punten maar is over het algemeen tevreden met het inpassingsplan.

Lees verder
26 juni 2013

Steun in staten voor SP-plan ‘Gelderland Bouwt Mee

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 26 juni heeft de SP-fractie haar plan om 200 miljoen te investeren in sociale woningbouw toegelicht. Diverse fracties gaven aan wel iets in het plan te zien. De SP-fractie gaat de zomer gebruiken om het plan verder uit te werken.

Lees verder
21 juni 2013

Ook coalitie wil nu Nuon-gelden investeren

De Gelderse coalitiepartijen willen 200 tot 400 miljoen van de Nuon-gelden investeren in de Gelderse economie, waaronder de bouw. Dat meldt De Gelderlander vandaag. De SP is blij met deze opening en ziet ruimte voor de uitvoering van haar plan 'Gelderland bouwt mee'.

Lees verder
6 juni 2013

Nipte meerderheid Staten tegen aanscherping van de Balkenendenorm

Tijdens de Statenvergadering van 29 mei heeft de SP de beloning bij gesubsidieerde instellingen op de agenda gezet. De SP diende een voorstel in om uit te gaan van de Balkenendenorm. De SP vindt dat buitensporige beloningen niet thuis horen bij instellingen die uit publiek geld worden gefinancierd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier