h

Nieuws uit 2016

9 november 2016

Verbeter de jeugdzorg door kennis te delen

Foto: Bas Stoffelsen

De provinciale fracties van GroenLinks en de SP willen dat de provincie Gelderland zich gaat  inzetten voor verdere verbetering van de jeugdzorg. Sinds 2015 is niet de provincie, maar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In korte tijd moesten de gemeenten de taak oppakken en het ook nog goedkoper uitvoeren. Dat gaat niet overal goed. Daarom hebben de SP en GroenLinks bij de begrotingsbehandeling voorgesteld dat de provincie gemeenten ondersteunt in het uitwisselen van kennis en ervaring.

Lees verder
8 november 2016

Provincie zet busvervoer Arnhem-Nijmegen op kinderschoenen

Foto: Bas Stoffelsen

Onder de naam Breng Flex wordt er in 2017 een experiment gestart met fexibel busvervoer op aanvraag. Tegelijkertijd worden er in de regio Arnhem-Nijmegen reguliere bussen geschrapt en wordt Breng Flex als vervanger aangewezen. Daarmee gooit men volgens de SP een paar goede schoenen weg en vervangt ze door kinderschoenen die net ontworpen zijn. Zowel SP als Gelderse OV consumentenorganisatie ROCOV zijn hier niet blij mee.

Lees verder
7 november 2016

Gelderse SP wil provinciale bijdrage aan Dorpensingel-Oost bij Nijmegen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse Statenfractie van de SP komt met een voorstel om de provincie bij te laten dragen aan de aanleg van de Dorpensingel-Oost. Deze weg is bedoeld voor regionaal en lokaal verkeer tussen het snel groeiende Nijmegen-Noord en Bemmel. Met deze weg kan bovendien voorkomen worden dat al het regionale verkeer door het kleine dorp Ressen moet gaan.

Lees verder
7 november 2016

SP stelt vragen over alwéér een bedrijventerrein in Montferland

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP is verbaasd over het bericht dat de gemeente Montferland een bedrijvenpark van 40 hectare wil aanleggen. De SP vraagt zich af waarom nóg een nieuw bedrijventerrein nodig is terwijl er andere terreinen in de omgeving beschikbaar zijn. SP-statenlid Paul Kusters wil graag van Gedeputeerde Staten horen wat zij vinden van de plannen die haaks staan op het beleid van de provincie.

Lees verder
24 oktober 2016

SP pleit voor aanvalsplan tegen laaggeletterdheid

Foto: Bas Stoffelsen

De SP verzoekt de Provincie om het voortouw te nemen rondom het thema Laaggeletterdheid. De Gelderse socialisten willen dat het provinciebestuur samen met de Stichting Lezen en Schrijven en andere partners op korte termijn komt met een Aanvalsplan Laaggeletterdheid in Gelderland. Daarmee moet de toename van het aantal mensen dat niet goed kan lezen en schrijven gestopt worden. Het voorstel  van de SP  is bij de begrotingsbehandeling aangenomen door een ruime meerderheid van de Staten. 

Lees verder
24 oktober 2016

Opnieuw verschraling busdiensten Arnhem-Nijmegen

Foto: Bas Stoffelsen

De SP zal woensdag tijden de Statencommissie gedeputeerde Bieze van mobiliteit aan de tand voelen over verdere verschraling van de busdiensten in de regio Arnhem-Nijmegen. Uit informatie van het reizigersorganisatie ROCOV en de gemeente Arnhem blijkt dat vervoersbedrijf Hermes opnieuw 4 to 6 procent wil bezuinigen op de dienstregeling van de bussen die onder de naam Breng rijden in de regio Arnhem en Nijmegen. De SP verzet zich tegen de herhaaldelijke bezuinigingen op het OV terwijl er geen enkele financiele noodzaak voor is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier