h

Nieuws uit 2016

24 oktober 2016

Zorgen bij SP om grootschalige bomenkap

Foto: Bas Stoffelsen

De SP maakt zich er zorgen over dat er in Gelderland in zeer korte tijd veel bomen worden gekapt. SP-Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot wil graag van het provinciebestuur weten hoeveel bomen er de afgelopen jaren zijn gekapt en wat de gevolgen zijn voor de leefomgeving. De SP vraagt zich ook af of de massale essenkap als gevolg van essenziekte geen paniekmaatregel is.

Lees verder
11 oktober 2016

SP wens voor steun regiojournalistiek in vervulling

Foto: M. van Hunnik

Nadat de Gelderse SP in 2015 de regionale journalistiek op de agenda heeft gezet gaat de provincie nu werk maken van het ondersteunen van regionale journalistiek. Het college van Gedeputeerde Staten stelt € 142.000,- beschikbaar voor 2017. Zij wil bij de voorjaarsnota 2017 een besluit nemen voor de volgende jaren. Met dit geld krijgt Omroep Gelderland de taak om lokale omroepen te ondersteunen. De SP is blij met dit voorstel en ziet dit als een goede stap op weg naar een versterking van de lokale journalistiek in Gelderland.

Lees verder
11 oktober 2016

SP: wanneer grijpt Gedeputeerde in bij Regiotaxi Avan?

Foto: Bas Stoffelsen

De SP heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over de dramatische start van Avan als uitvoerder van de regiotaxi in de regio Arnhem en Nijmegen. Gehandicapten en leerlingen die via Avan naar zorg of school worden vervoerd werden niet of te laat opgehaald, op de verkeerde plaats gebracht of bij het verkeerde huis. Tot nou bleef het erg stil vanuit het provinciehuis hierover. De SP vraagt zich af ook de provincie haar verantwoordelijkheid neemt, zij is immer financieel verantwoordelijk.

Lees verder
10 oktober 2016

SP stelt vragen over uitbreiding betoncentrale Wageningen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over de mogelijke uitbreiding van betoncentrale Bruil in Wageningen. In 2010 is nog een contract afgesloten tussen Provincie, Gemeente en Bruil over het terugdringen van overlast. De provincie heeft miljoenen bijgedragen aan de verplaatsing van de asfaltcentrale van Bruil naar Arnhem. Nu Bruil opnieuw lijkt te mogen uitbreiden lijken alle eerdere inspanningen voor niks geweest. De SP wil opheldering van het provinciebestuur.

Lees verder
5 oktober 2016

SP heeft bredere visie op leefbaarheid

Foto: Bas Stoffelsen

Volgens de SP wordt er te weinig gekeken naar de kwestbare Gelderlanders. Het leefbaarheidsbeleid van het provinciebestuur kijkt te eenzijdig naar de zogenaamde 'weerbare burger'. Daarnaast vindt de SP dat als we de Gelderse dorpen en wijken leefbaar willen houden er ook meer aandacht moet zijn voor bereikbaarheid, wonen en fatsoenlijke voorzieningen in de buurt. De SP diende een voorstel in om de subsidie van een aantal organisaties die zich inspannen voor de kwetsbare burger niet meteen stop te zetten.

Lees verder
28 september 2016

SP stelt eigen reiskostenvergoeding Statenleden ter discussie

Foto: Bas Stoffelsen

Bij de bespreking van de rechtspositie voor Statenleden heeft de SP gepleit om de reiskostenvergoeding tegen het licht te houden. De SP vindt het vreemd dat de vergoeding ver  boven de wettelijke 19 cent per kilometer ligt. SP-Statenlid Paul Kusters heeft voorgesteld om de reiskostenvergoeding zo snel mogelijk op de agenda te zetten met als doel om de vergoeding omlaag te brengen. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier