h

Nieuws uit 2006

11 december 2006

Vitaal Platteland: verbetering plannen is nodig

Op 6 december werd het voorstel Vitaal Platteland door Provinciale Staten behandeld. Het programma Vitaal Platteland is bedoeld om de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) in Gelderland uit te voeren. De SP vindt dat het huidige plan om de WILG uit te voeren nog enkele missers bevat.

Lees verder
11 december 2006

NUON-dividend niet alleen investeren maar ook teruggeven

De provincie Gelderland heeft als aandeelhouder met een belang van 40% in energiereus NUON dit jaar goed geboerd: de aandelen leverden dit jaar 90 miljoen Euro aan dividend op. Dit geld wordt deels in een spaarpot (het MIG: Meerjarig Investeringsfonds Gelderland) gestopt, maar het grootste deel van het dividend wordt in grote projecten gestopt. Fractievoorzitter Agnes Lewe vindt investeren een goede zaak, maar ziet liever dat een deel van het geld terugvloeit naar de klanten van het energiebedrijf.

Lees verder
10 december 2006

Zeer succesvolle actie tegen verslechterd busvervoer rond Twello

De SP afdelingen Apeldoorn en Deventer en de SP statenfractie Gelderland waren vandaag aanwezig bij de opening van het nieuwe treinstation in Twello. Daar hebben wij reizigers geinformeerd over het zeer slechte busvervoer rondom de nieuwe stations aan de spoorlijnen Apeldoorn-Deventer en Apeldoorn-Zutphen. Namens de Gelderse SP waren Henk Miedema en Alex Mink bij de actie betrokken. Hierbij een verslag van onze belevenissen.

Lees verder
10 december 2006

Gedogen van milieuovertredingen: gedeputeerde van Diessen krijgt vrij spel

Het College van Gedeputeerde Staten had op 23 november bekendgemaakt dat milieugedeputeerde René van Diessen in zijn eentje mag beslissen welke bedrijven zich niet aan de wet hoeven te houden. Hij mag zogenaamde "gedoogbeschikkingen" gaan afgeven, zelfs als er gedoogd wordt in strijd met het Gelders gedoogbeleid. Voldoende reden, dacht de SP, om hierover een spoeddebat te houden. Maar tot onze stomme verbazing lagen bijna alle andere statenleden niet wakker van deze zaak.

Lees verder
10 december 2006

Gelderland belegt niet in tabak

De provincie Gelderland heeft een beleggingsfonds omdat geld gereserveerd moet worden voor het beheer van stortplaatsen tot in de verre toekomst. Voor dit fonds zijn afspraken gemaakt over duurzaam beleggen. Gedeputeerde van Diessen wilde, ondanks de gemaakte afspraken, toch een uitzondering maken voor het investeren in de tabaksproductie. Hij werd woensdag door Provinciale Staten teruggefloten.

Lees verder
8 december 2006

SP houdt actie bij opening Regiorail Stedendriehoek

Zondag 10 december wordt het station in Twello feestelijk geopend. Het station wordt in combinatie met het feederplan (achtpersoons busjes) gepresenteerd als een verrijking van het openbaar vervoer in de gemeente Voorst. Is dit vervoersplan de verrijking die het beloofd te zijn, of zal het in de praktijk ontvouwen als een rampenplan, vraagt de SP zich af. Daarom zijn we op 10 december vanaf 10:30 uur in Twello aanwezig om het nieuwe vervoerssysteem zélf uit te proberen en de meningen te peilen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier