h

Nieuws uit 2006

9 oktober 2006

Vragen SP- kamerlid over bomenkap Bisonbaai

SP- Tweede Kamerlid Krista van Velzen heeft zo haar bedenkingen bij de actie van Staatsbosbeheer om bomen te kappen bij de Bisonbaai. Deze zeker in het zomerseizoen druk bezochte waterplas ligt in het natuurgebied de Ooijpolder bij Nijmegen. Ze vraagt zich vooral af of er wel voldoende mogelijkheden zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de kap. Het gaat in dit geval om tientallen beeldbepalende populieren. Enkele milieuactivisten voeren een felle strijd tegen Staatsbosbeheer, waarbij ze zichzelf zelfs enkele keren vastketenden aan de bomen.

Lees verder
3 oktober 2006

SP: Meer info over storing Electrabel

Op dinsdag 18 juli 2006 werden tientallen wandelaars onwel op de Oosterhoutsedijk in Lent. Het was toen extreem heet (34 graden), en er stond bijna geen wind. Op diezelfde dag was er een storing bij de Nijmeegse kolencentrale Electrabel, waardoor er te veel zwaveldioxide in de lucht kwam. Dat blijkt uit een onderzoek dat de provincie Gelderland op verzoek van de SP heeft uitgevoerd. De SP wilde weten of de bewuste storing kon hebben bijgedragen aan de slechte luchtkwaliteit op de bewuste dag. Inademen van zwaveldioxide kan leiden tot ademhalingsproblemen.

Lees verder
2 oktober 2006

SP wil discussie over gebrek aan goedkope huurwoningen

Het gaat niet goed met de bouw van goedkope huurwoningen in Nederland. Gelderland is daarop geen uitzondering. Gedeputeerde Peters van Ruimtelijke Ordening heeft altijd beweerd dat het wel goed komt met een eerlijke verdeling tussen goedkope en dure woningen. Nu de laatste tijd opnieuw verontrustende cijfers zijn opgedoken heeft de SP om een politieke discussie gevraagd over dit belangrijke onderwerp.

Lees verder
24 september 2006

Provinciebestuur weigert op te komen voor krakers Fort Pannerden

Enige weken geleden had de SP- statenfractie aan het provinciebestuur gevraagd om het op te nemen voor een groep krakers, die al jarenlang in het eerder verwaarloosde Fort Pannerden woont. Ze hebben het Fort en de omgeving ervan opgeknapt, en geven rondleidingen aan bezoekers. Al enige maanden dreigt het tot een ontruiming te komen. Het college van GS houdt zich echter op de vlakte.

Lees verder
21 september 2006

Gelderland voor specifiek pardon asielzoekers

Provinciale Staten van Gelderland hebben gisteren de door de SP ingediende Vlagtwedde-motie aangenomen. SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, Sociaal Gelderland en 2 leden van de VVD roepen het kabinet en de Tweede Kamer op om asielzoekers die vóór 1 april 2001 onder de oude Vreemdelingenwet hun asielverzoek hebben ingediend, een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen. Gelderland treedt daarmee in de voetsporen van de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en 88 gemeenten die al eerder een dergelijke motie ondersteunden.

Lees verder
21 september 2006

GS moet dakloze asielzoekers helpen opvangen

Provinciale Staten hebben gisteren met grote meerderheid een motie aangenomen waarin zij Gedeputeerde Staten de opdracht geven om op korte termijn een overleg te organiseren met alle stichtingen Noodopvang en betrokken gemeenten in de Provincie Gelderland over de bestaande problemen bij (al dan niet) uitgeprocedeerde asielzoekers. Samen moeten zij naar oplossingen zoeken toegespitst op “bed, bad en brood en gezondheidszorg”. GS moet ook een voorstel doen hoe, mogelijk via een financiële bijdrage aan de particuliere noodopvangorganisaties, voor deze groep asielzoekers in de meest elementaire levensbehoeften kan worden voorzien.

Lees verder

Pagina's

U bent hier