h

Nieuws uit 2006

7 december 2006

Provinciale steun voor asielzoekers

In de PS vergadering van 6 december is besloten de noodopvangorganisaties voor asielzoekers in Gelderland te ondersteunen met 580.000 euro. Dit is minder dan de organisaties aangaven nodig te hebben. Maar het maakt duidelijk dat ook de provincie vindt dat gemeentes en particulieren niet langer alleen de gevolgen van het falende rijksbeleid kunnen dragen.

Lees verder
7 december 2006

Doortrekking A15 kent alleen maar verliezers

Provinciale Staten van Gelderland hebben gisteren besloten om de eerste stappen te zetten richting de doortrekking van de A15 tussen Bemmel en Duiven. De SP is mordicus tegen de doortrekking van deze Rijksweg, die om en nabij 400 miljoen Euro aan Gelders geld gaat kosten. Rond 2009 wordt de knoop definitief doorgehakt.

Lees verder
2 december 2006

Culemborgs stadsbusje trekt tweehonderd passagiers

De passagiers­aantallen klinken niet met­een overweldigend. Toch spreken de initiatiefnemers van de Culemborgse ‘bus­week’ van een succes. Tot en met vrijdag vervoerde het gratis stadsbusje dat vorige week rondreed een kleine twee­honderd mensen. Veelal oude­ren.

Lees verder
29 november 2006

Culemborgse stadsbus bittere noodzaak

Op dinsdag 28 november reisde steunfractielid en statenkandidaat Alex Mink naar Culemborg om een middagje mee te rijden met de door het Busplatform Culemborg ingezette stadsbusje-voor-een-week. Belangrijkste conclusie: Culemborg is groter dan je denkt, daarom moet de stadsbus op korte termijn weer terugkomen.

Lees verder
29 november 2006

Provinciebestuur wil illegale situaties bij bedrijven nog vaker gedogen

Een groot aantal bedrijven heeft de afgelopen jaren (deels) gedraaid zonder milieuvergunning. Het niet voldoen aan allerlei milieuregels werd gedoogd. De SP- fractie heeft zich daar herhaaldelijk aan gestoord. Hetzelfde geldt voor diverse milieu- en bewonersgroepen. Toch kiest het college van Gedeputeerde Staten (GS) ervoor om het gedoogbeleid nog verder te versoepelen. Onaanvaardbaar, vindt de SP.

Lees verder
23 november 2006

SP in Doesburg en Nijmegen de grootste

Evenals in de rest van het land heeft de SP het in Gelderland erg goed gedaan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Zowel in Doesburg als in Nijmegen is onze partij er gisteren zelfs in geslaagd om de grootste partij te worden. In maar liefst zeven gemeenten werd de SP, vaak vanuit het niets, de nummer 2. Dat zijn Aalten, Arnhem, Beuningen, Zutphen, Oost Gelre, West Maas en Waal en Wijchen. Opvallend is daarnaast dat in de top 10 van Gelderland nogal wat gemeenten voorkomen waar de SP (nog) niet is vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Lees verder

Pagina's

U bent hier