h

Nieuws uit 2005

2 september 2005

Zorgen over wijziging dienstregeling BBA op de Veluwe

De statenfractie van de SP heeft haar zorgen uitgesproken over plannen die op stapel staan om de dienstregeling van de bussen op de Veluwe te wijzigen. In een serie vragen aan het college van Gedeputeerde Staten is om opheldering gevraagd. De wijzigingen komen voort uit een met de provincie afgesproken pakket aan meer- en minderwerk buiten de offerte.

Lees verder
1 september 2005

Wie is verantwoordelijk voor vervuiling Aaltens Agave-terrein?

De provincie Gelderland sluit niet uit dat ze zelf in het verleden tekort is geschoten bij het onderzoeken van de bodemvervuiling op het Agave- terrein in Aalten. Daarom wordt er op dit moment een nader onderzoek gehouden. Dat blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Socialistische Partij.

Lees verder
1 september 2005

Provinciebestuur keurt lokken van dieren naar drinkpoel in Rekken goed

Het college van gedeputeerde Staten heeft geen enkel bezwaar tegen de bedenkelijke jachtpraktijken in Rekken, waarover wij eerder berichtten. Daar is door een particulier, met provinciale subsidie, een drinkpoel aangelegd om wild te lokken. Vervolgens worden de dieren vanuit twee nabijgelegen jachthutten doodgeschoten.

Lees verder
30 augustus 2005

SP deelt zorgen van Plaatselijk Belang Voorthuizen over giflek bij stortplaats Barneveld

De Statenfractie van de Socialistische Partij heeft bij het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland opheldering gevraagd over het weglekken van giftige stoffen uit en stortplaats van de firma Vink BV in Barneveld. De provincie heeft tot nu toe geen gebruik gemaakt van haar recht om van de betreffende firma te eisen dat er een damwand wordt aangelegd rond de stort, om verdere verspreiding tegen te gaan. Sterker nog, volgens een nieuwe vergunning, die onlangs is afgegeven, is de verplichting om een damwand te slaan zelfs geschrapt.

Lees verder
29 augustus 2005

Provincie dreigt BBA met sancties wegens slecht uitvoeren dienstregeling Epe-Terwolde

De provincie Gelderland gaat er extra op toezien dat buslijn 170 van Epe naar Oene, Welsum en Terwolde beter wordt uitgevoerd. Ook wordt aan vervoersmaatschappij BBA gevraagd om meer publiciteit te maken over het bestaan van deze buslijn. Dat antwoorden GS van Gelderland op schriftelijke vragen van SP-Statenlid Toine van Bergen.

Lees verder
29 augustus 2005

Landelijke discussie over bijstoken palmolie in energiecentrales

Naar aanleiding van de actie van de Gelderse SP en milieu- en bewonersorganisaties tegen het bijstoken van palmolie bij de Nijmeegse enegiecentrale Electrabel in Nijmegen stonden afgelopen zaterdag de hierna volgende voorpagina- en achtergrondartikelen in de Volkskrant.

Lees verder

Pagina's

U bent hier