h

Nieuws uit 2005

20 oktober 2005

Electrabel ziet (voorlopig) af van het bijstoken van palmolie

De Nijmeegse kolencentrale Electrabel ziet, tenminste voorlopig, af van haar plannen om palmolie te gaan bijstoken. Dat heeft de directeur van de centrale, Willem Camps, bekendgemaakt in een brief aan bewoners-en milieugroepen. De reden waarom ervan afgezien wordt is volgens hem puur financieel van aard: Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft de subsidie voor het bijstoken van palmolie verlaagd.

Lees verder
20 oktober 2005

Actiegroepen tegen hoogwaterplannen de mond gesnoerd

De statenfractie van de Socialistische Partij gaat zich vandaag beklagen bij commissaris van de Koningin Clemens Cornielje over het optreden van VVD- statenlid Gert Bos. Bos is voorzitter van de statencommissie Verkeer en Water. Hij staat niet toe dat de actiegroep “Watergeul Veessen- Wapenveld; NEE” het woord voert tijdens een extra commissievergadering over de hoogwaterproblematiek. Daarmee overtreedt hij het Reglement van Orde van Provinciale Staten. Daarnaast weigert hij om een discussie over de dijkverlegging bij Lent op de agenda te zetten.

Lees verder
18 oktober 2005

SP: Rotonde bij Malden is veiliger voor fietsers

In Malden (gemeente Heumen) is het soms lang wachten met je fiets, voordat je kunt oversteken op het kruispunt van de Jan J. Ludenlaan en de oude Rijksweg Nijmegen-Venlo. Ook auto's staan hier, vooral in de spits, vaak in de file. Verkeersgedeputeerde Marijke van Haaren (CDA) wil dit probleem "oplossen" door nieuwe "slimmere" verkeerslichten te laten plaatsen. Maar de gemeentebesturen in de regio en het Knooppunt Arnhem- Nijmegen (KAN) zien liever een rotonde komen. Met tunneltjes. De SP is het met hen eens.

Lees verder
13 oktober 2005

Hoogwatergeul Veessen en dijkverlegging Lent: nieuwe statendiscussie

Gisteren werd in provinciale Staten, op verzoek van de SP-fractie, een spoeddebat gehouden over het feit dat de provincie, zonder enige discussie, heeft ingestemd met de hoogwatergeul bij Veessen en de dijkverlegging bij Lent. Het resultaat was dat op 26 oktober de statencommissie Verkeer en Water zich alsnog zal buigen over beide zeer omstreden projecten.

Lees verder
10 oktober 2005

Bodemvervuiling Agave Aalten: provincie negeert opnieuw kritische vragen SP

Eerder berichtten wij al over merkwaardige voorvallen bij het bouwrijp maken van het terrein van de voormalige Agave- fabriek in Aalten. Zie ook de link onder dit artikel. Nadat de grond ter plekke eerst schoon werd verklaard, werd er later alsnog bodemvervuiling gevonden. Toen het college van GS geen bevredigend antwoord gaf op schriftelijke vragen van de SP- statenfractie, besloten we nog eens door te vragen op een aantal punten. Dat blijkt vergeefse moeite geweest te zijn. Het provinciebestuur geeft ook in tweede instantie onvolledige- en onjuiste antwoorden op onze vragen.

Lees verder
10 oktober 2005

Flyer- actie tegen dijkverlegging Lent

De SP gaat de komende dagen 1000 flyers verspreiden in met name het oude deel van het dorp Lent, in verband met het spoeddebat van komende woensdag over de dijkverlegging. Daarin roept zij de Lentenaren op om komende woensdag om 10.00 uur hun gezicht te laten zien in het provinciehuis in Arnhem, bij een spoeddebat dat de SP heeft aangevraagd. Ook wordt het advies gegeven om massaal protestmailtjes te sturen aan verantwoordelijk gedeputeerde Harry Keereweer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier