h

Nieuws uit 2005

8 november 2005

SP- statenfractie wil duidelijkheid over sluiting Zutphense school wegens giftige stoffen

De statenfractie van de SP heeft vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd over de sluiting van het gebouw de Mene in Zutphen. In dit gebouw, waarin onder andere een basischool, peuterspeelzaal en sporthal zijn gevestigd, zijn door de GGD zeer hoge concentraties giftige stoffen in de lucht aangetroffen. Al jarenlang klagen kinderen en personeel van de school over het feit, dat ze nogal vaak last hebben van hoofd- en buikpijn.

Lees verder
8 november 2005

Provincie: Sachem gaat zich houden aan milieuregels over uitstoot

De Gelderse SP had grote twijfels of de chemische fabriek van Sachem in Zaltbommel zich in de toekomst wel gaat houden aan de Europese en Nederlandse milieuregels. Het bedrijf stoot aanzienlike hoeveelheden gevaarlijke stoffen uit. In antwoorden op schriftelijke vragen stelt het provinciebestuur nu, dat Sachem ook in de toekomst aan alle regels moet voldoen.

Lees verder
6 november 2005

Onderzoek bevestigt zorgen SP over asbestwegen in Gelderland

Met de presentatie van verschillende rapporten over asbest in het Overijsseltse Goor en omgeving is eindelijk een wetenschappelijk fundament gelegd onder de realiteit die al jaren bij de SP bekend was. In de regio Goor overlijden mensen aan de ziekte mesothelioom (longvlieskanker) ten gevolge van blootstelling aan asbest dat daar voorkomt in het milieu. Asbesthoudende grond is daar "uitgereden" over plattelandswegen. In Gelderland speelt dezelfde problematiek, in de gemeenten Harderwijk en Berkelland.

Lees verder
3 november 2005

VVD: Nieuwe kandidaat- gedeputeerde mag bijbaantjes houden

De fractievoorzitter van de Gelderse SP, Agnes Lewe, heeft vandaag in een brief aan haar VVD- collegafractievoorzitter om meer duidelijkheid gevraagd over de voordracht van René van Diessen voor de functie van gedeputeerde Economie en Milieu. De SP wilde weten of van Diessen zijn commerciële nevenfuncties gaat beeïndigen, en of hij daadwerkelijk van plan is om in Gelderland te gaan wonen.
Die verhuizing gaat er snel komen, zo berichtte Omroep Gelderland vanmiddag al. Maar van Diessen mag van de VVD- fractievoorzitter zijn bijbaantjes gewoon houden.

Lees verder
2 november 2005

SP roept provincie ter verantwoording over vrij toegankelijke voormalige schietbanen

De statenfractie van de Socialistische Partij (SP) wil dat de provincie Gelderland bij het Ministerie van Defensie aan de bel trekt om ervoor te zorgen, dat alle voormalige schietbanen in onze provincie voor het publiek worden afgesloten. Directe aanleiding is het gegeven, dat op de voormalige schietbanen in het militaire oefenterrein Heumensoord bij Nijmegen ernstige loodvervuiling is geconstateerd. Een woordvoerder van het provinciebestuur liet in de pers weten, dat de verontreiniging al jaren bekend was. Ondanks het feit dat er kinderen op het terrein speelden, bleef het terrein tot voor kort vrij toegankelijk.

Lees verder
1 november 2005

VROM- adviesraad heeft kritiek op hoogwatergeul Veessen

De actievoerders tegen de komst van de hoogwatergeul bij Veessen krijgen nu ook steun van een overheidsinstantie. De adviesraad van het ministerie van VROM schrijft in een rapport aan het ministerie, dat er te weinig aandacht is voor het behoud van het open karakter van het gebied rond Veessen. Dat meldt RTV Oost vandaag op haar website.

Lees verder

Pagina's

U bent hier