h

Nieuws uit 2005

14 november 2005

SP wil geluidsoverlast door provinciale wegen aanpakken

Geluidsoverlast is een steeds groter wordend probleem. Het kan tot allerlei lichamelijke en psychische klachten leiden. Als het gaat om provinciale wegen (de zogenaamde N-wegen) is het de taak van de provincie om daartegen maatregelen te nemen. Maar het lijkt erop dat Gelderland zich te weinig inspant om tot verbetering te komen.

Lees verder
13 november 2005

Vandalisme van Defensie bij verlaten kazerneterrein

De Generaal Winkelmankazerne bij Vierhouten is ontruimd en het terrein wordt teruggegeven aan de natuur. Althans, dat is de bedoeling. Een inspectie die het MilieuAlarmteam van de SP samen met Gelders statenlid Toine van Bergen onlangs hield op het voormalige kazerneterrein toonde aan, dat Defensie het terrein allesbehalve schoon heeft achtergelaten. Sterker nog, er is sprake geweest van vandalisme.

Lees verder
13 november 2005

Begrotingsbehandeling: dure communicatiepraatjes

Op 9 november werd in de staten de begroting behandeld. Eigenlijk een bijzonder moment want Provinciale Staten oefent dan haar belangrijkste taak uit: het budgetrecht. Met andere woorden er wordt in grote lijnen beslist waar in het komende jaar geld aan wordt uitgegeven. Een hoogtepunt? Nee, eerder saai. En erger nog, er wordt geld over de balk gegooid voor onzinninge communicatieprojecten. Een verslag van fractievoorzitter Agnes Lewe.

Lees verder
10 november 2005

Valleilijn aardige investering in OV maar kritische blik is vereist

Op 9 november 2005 zijn Provinciale Staten akkoord gegaan met het voorstel voor de Valleilijn, de nieuwe hoogwaardige busverbinding tussen Ede en Wageningen. De SP juicht het voorstel toe maar heeft, ook na aanname van het voorstel, enkele problemen met het plan.

Lees verder
10 november 2005

Weinig steun voor nieuw benoemde gedeputeerde

De gisteren door de VVD-fractie gepresenteerde kandidaat- gedeputeerde René van Diessen heeft al direct heel wat politieke schade opgelopen. De SP-fractie had geeïst dat hij al zijn bijbaantjes zou opgeven, maar daartoe was hij niet bereid. Onder druk van het CDA moest hij uiteindelijk wel zijn schnabbelbaantje als "adviseur" opgeven. Uiteindelijk stemde, ondanks deze concessie, maar net iets meer dan de helft van de statenleden voor zijn benoeming tot gedeputeerde voor Economie en Milieu.

Lees verder
9 november 2005

SP zoekt penningmeester en nieuwe webmaster

De SP-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland is op zoek naar een penningmeester en een webmaster. Reageren kan tot 1 december aanstaande.

Lees verder

Pagina's

U bent hier