h

Nieuws uit 2005

1 november 2005

Kandidaat- gedeputeerde heeft omstreden verleden

René van Diessen wordt de nieuwe gedeputeerde van Economie en Milieu, zo is vanmorgen door de provinciale VVD- fractie medegedeeld. De beoogd opvolger van gedeputeerde Henk Aalderink is niet onomstreden. In het Brabantse is hij, ook door partijgenoten, beschuldigd van belangenverstrengeling. Het ging om een affaire die speelde rond de Tilburgsche Waterleidingmaatschappij.

Lees verder
31 oktober 2005

Maas en Waal krijgt wél steun van Keereweer in strijd tegen dijkverlegging

De afgelopen weken werd in het provinciehuis veel gepraat over de dijkverlegging bij Lent en de aanleg van een hoogwatergeul bij Veessen. Deze zwaar omstreden maatregelen werden er door gedeputeerde Harry Keereweer doorheen gedrukt, zonder enige discussie in de Staten. Keereweer weigerde om de strijd aan te gaan met Rijkswaterstaat. Andere, buitendijkse oplossingen waren volgens hem niet mogelijk. De SP is daarom uiterst verbaasd nu gebleken is, dat genoemde gedeputeerde wél in verzet komt tegen plannen van Rijkswaterstaat om de Maas meer ruimte te geven.

Lees verder
28 oktober 2005

Nader onderzoek naar verontreiniging bij stort Vink Barneveld

Er komt een nader onderzoek naar de verontreiniging van het grondwater bij de stort van Vink in Barneveld. Dat bleek tijdens de vergadering van de commissie Economie en Milieu van afgelopen woensdag. De Gelderse SP had aandacht gevraagd voor deze zaak, naar aanleiding van gesprekken met de Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen en de antwoorden op eerder gestelde schriftelijke vragen. Deze vragen bleken deels onjuist beantwoord te zijn.

Lees verder
28 oktober 2005

Collegepartijen door eigen achterban op de vingers getikt over instemming met hoogwatergeul

De Gelderse collegepartijen CDA en VVD zijn door hun eigen achterban flink op de korrel genomen in verband met het feit, dat de provincie heeft ingestemd met de aanleg van een hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld. Afgelopen woensdag kwamen gemeenteraadsleden van CDA en VVD uit Heerde naar het provinciehuis, om hun afkeuring te laten horen over de opstelling van hun eigen statenfracties. Ze lieten zich horen tijdens een inspraakronde in de statencommissie Verkeer en Water, die door de Gelderse SP was afgedwongen. Een inspraakronde die de voorzitter van de statencommissie, VVD-statenlid Gert Bos, eerder had ontmoedigd.

Lees verder
25 oktober 2005

Inspraak over hoogwaterplannen niet geweigerd, maar ontmoedigd

Vorige week meldden we dat er morgen, 26 oktober, alsnog een debat komt over de omstreden hoogwaterplannen bij Veessen en Lent. Het debat begint om 15.30 uur in het provinciehuis. Ook meldden we dat VVD-statenlid Gert Bos, in zijn rol als voorzitter van de statencommissie Verkeer en Water, weigerde om inspraak toe te staan. De griffier van provinciale staten heeft inmiddels gemeld dat er van weigeren van inspraak geen sprake is geweest. Maar wel van het "ontmoedigen" van mensen die in willen spreken. Inmiddels is bekend dat de insprekers zelf zich gelukkig niet hebben laten ontmoedigen.

Lees verder
21 oktober 2005

Hoogwatergeul Veessen: LTO verbaasd over starre houding provincie

De landbouworganisatie LTO Noord is erg verbaasd over de starre houding van de provincie ten aanzien van de aan te leggen hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld. Dat staat in de Gelderse nieuwsbrief van oktober van deze organisatie. Daarmee sluit de LTO aan bij de kritiek die de SP geleverd heeft over de opstelling van het Gelders provinciebestuur.

Lees verder

Pagina's

U bent hier