h

Nieuws uit 2005

22 september 2005

Electrabel strenger gecontroleerd

Een niet betrouwbaar milieujaarverslag en het "vergeten" van melding van een brand zijn voor de provincie Gelderland aanleiding om de Nijmeegse kolencentrale Electrabel strenger te gaan controleren. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de SP over de bovengenoemde brand, die afgelopen mei plaatsvond.

Lees verder
22 september 2005

Provincie verliest teveel rechtszaken bij Raad van State; statenleden willen onderzoek

De provincie Gelderland verliest de laatste tijd erg veel rechtszaken bij de Raad van State. Bij deze hoge bestuursrechter kunnen Gelderse burgers beslissingen van het college van Gedeputeerde Staten aanvechten. De statenleden willen hier meer over weten, en hebben milieugedeputeerde Henk Aalderink gevraagd om een analyse te laten maken van de oorzaken. Daarna zal hierover dan een politieke discussie gevoerd worden.

Lees verder
20 september 2005

Vragen over uitstoot giftige stoffen bij Sachem in Zaltbommel

De chemische fabriek van Sachem in Zaltbommel krijgt binnenkort een nieuwe milieuvergunning. Het lijkt erop dat de provincie Gelderland de uitstoot van een grote hoeveelheid kankerverwekkende stoffen wil gaan toestaan.

Lees verder
19 september 2005

Provincie ontkent lekken Barneveldse vuilstort

De provincie Gelderland ontkent dat de vuilstort van de firma Vink in Barneveld lekt. Ondanks het feit dat een deskundigenrapport heeft vastgesteld dat er wel degelijk gevaarlijke stoffen vrijkomen. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de SP- fractie aan het college van GS.

Lees verder
13 september 2005

Ambtelijk rapport over werkkameraffaire verdwijnt in bureaulade

Het college van gedeputeerde Staten heeft geweigerd om een ambtelijk rapport vast te stellen, dat ging over de illegale aanbesteding van de werkkamers van oud-Commissaris van de Koningin Kamminga en oud-giffier Crasborn. En dat, terwijl GS zelf opdracht hadden gegeven om het rapport te schrijven. Het bewuste ambtelijk rapport is op 7 februari 2005 door de opstellers bij het college ingeleverd. Dat bleek gisteren in de rechtbank in Utecht, toen één van de opstellers van het rapport daar, onder ede, in het openbaar werd verhoord.

Lees verder
13 september 2005

Laatste kans om appels te plukken in de Betuwse Bongerd

Binnenkort organiseert Milieudefensie voor de vierde en tevens laatste keer een appelplukdag in de Betuwse Bongerd. Op 25 september aanstaande neemt de milieuorganisatie afscheid van dit fraaie stukje Betuwe. Milieudefensie gaat het gebied verkopen nu de plannen voor een grootschalig Multimodaal Transport Centrum definitief zijn afgeblazen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier