h

Nieuws uit 2005

2 december 2005

Gelderse molens blijven nog even beschermd

Als het aan het college van Gedeputeerde Saten had gelegen was binnenkort de Gelderse Molenverordening afgeschaft. Met dramatische gevolgen voor de in onze provincie nog bestaande oude windmolens. Gelukkig floot een meerderheid van de statencommissie Ruimtelijke Ordening gedeputeerde Theo Peters terug.

Lees verder
2 december 2005

Gelderland zegt toe verkeerslawaai aan te pakken

De provincie Gelderland heeft toegezegd dat ze actief gaat werken aan het terugdringen van verkeerslawaai rond provinciale wegen. Dat gebeurde tijdens de commissievergadering Economie en Milieu van afgelopen woensdag. Het Ministerie van VROM en de SP- statenfractie hadden tot nu toe zo hun twijfels bij de voortvarendheid van de aanpak van de provincie op dit punt.

Lees verder
2 december 2005

SP: Ook sneller asbest ruimen in Harderwijk

SP- Tweede Kamerlid Krista van Velzen wil dat er een veel grondiger onderzoek wordt ingesteld naar de verspreiding van asbest rond de voormalige Asbestonafabriek in Harderwijk. In de fabriek zelf oefent, vreemd genoeg, al jarenlang een muziekvereniging.

Lees verder
1 december 2005

Berkelland in actie na vragen SP over astbestwegen

De gemeente Berkelland gaat bij staatssecretaris van Geel aan de bel trekken over de problematiek van de asbestwegen in haar gemeente. Dat blijkt uit een artikel in de Twentsche Courant/Tubantia van vandaag. Aanleiding is het feit dat SP- Tweede Kamerlid Krista van Velzen deze week aan de staatssecretaris heeft gevraagd om haast te maken met de sanering. Onlangs is uit onderzoek gebleken dat in Goor mensen zijn overleden doordat ze via het milieu zijn blootgesteld aan asbest.

Lees verder
1 december 2005

Jeugdwerktrajecten: toezicht op voorkómen discriminatie

De provincie Gelderland is van plan om subsidie te geven aan het Centrum voor Werk en Inkomen in het kader van een project om moeilijk plaatsbare jongeren aan een leer-, werk- of stageplek te helpen. Om te voorkomen dart bedrijven allochtone jongeren gaan discrimineren gaat er nu, op voorstel van de SP, gecontroleerd worden of deze doelgroep voldoende meeprofiteert van dit project.

Lees verder
29 november 2005

Aangifte wegens meineed dreigt voor Kamminga

Voormalig Gelders Commissaris van de Koningin Jan Kamminga moet er serieus rekening mee gaan houden dat binnenkort tegen hem een aangifte wegens meineed zal worden ingediend. Dat vertelde de advocaat van oud- gedeputeerde Wim Scheerder, de heer Hendriks, na afloop van een vier uur durend verhoor van Kamminga.

Lees verder

Pagina's

U bent hier