h

Nieuws uit 2009

7 juli 2009

SP en D66 willen niet dat provincie privé-gebruik dienstauto vergoedt

De Gelderse fracties van SP en D66 zijn tegen het voorstel van de provincie om 110.000 euro per jaar uit te trekken om privé-gebruik van dienstauto door gedeputeerde en Commissaris van de Koningin te vergoeden. In de Statenvergadering van 1 juli hebben zij hierover een amendement ingediend. Stemming hierover vindt in het vervolg van de vergadering, op 8 juli, plaats.

Lees verder
2 juli 2009

SP stemt tegen uitkleden Ecologische Hoofdstructuur

De SP statenfractie heeft in de vergadering van Provinciale Staten van 1 juli tegen de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gestemd. Deze herbegrenzing houdt onder andere in dat natuurgebieden niet langer in de EHS liggen om bouwprojecten mogelijk te maken. Bij de behandeling zat de publieke tribune vol met protesterende mensen voor het behoud van groen in Gelderland.

Lees verder
1 juli 2009

SP wil met ‘cultuurbus’ musea bereikbaar maken voor scholen in Gelderland

De Gelderse SP wil dat er volgend jaar een speciale bus in Gelderland rijden die basisschoolkinderen van school naar musea brengt. In de Statenvergadering van 1 juli, waar de Voorjaarsnota aan de orde komt, zal de SP haar plan aankondigen. In het najaar bij de begrotingsbehandeling moet blijken of provinciale staten het voorstel steunen.

Lees verder
22 juni 2009

SP steunt burgerinitiatief uit Wilp voor alternatieven voor sloop

De Gelderse SP-fractie zal het burgerinitiatief van het Bewonerscomité Hofstraatbuurt (Wilp) dat 24 juni in de commissie RWM behandeld wordt, steunen. Fractievoorzitter Van Kaathoven: ‘Hiermee krijgen bewoners van met sloop bedreigde buurten de kans om met alternatieven te komen. Dat is goed voor het behoud van betaalbare woningen in Gelderland.’

Lees verder
15 juni 2009

SP tegen verslechtering van openbaar vervoer

De aanbesteding van het openbaar vervoer in Gelderland mag niet leiden tot verdere verslechteringen zoals het verdwijnen van busritten in de avond. Dat stelt SP-woordvoerder Alex Mink.

Lees verder
15 juni 2009

SP wil geen buitenlandse avonturen van drinkwaterbedrijf Vitens

De Gelderse SP-fractie wil niet dat waterbedrijf Vitens commerciële activiteiten in het buitenland gaat uitvoeren. Nu nog mag Vitens, samen met het Zuid-Hollandse waterbedrijf Evides, 1% van de jaarlijkse omzet in ontwikkelingshulp steken. Staatssecretaris Heemskerk (PvdA, Economische Zaken) is voorstander van commerciële activiteiten van de waterbedrijven, die verplicht in handen van provincies en gemeenten zijn, aldus het Financiële Dagblad van afgelopen woensdag.

Lees verder

Pagina's

U bent hier