h

Nieuws uit 2009

4 december 2009

SP: kappen met knip in buslijn Tiel-Nijmegen

De Gelderse SP-fractie is boos over het voortbestaan van de knip in Druten van de buslijn tussen Tiel en Nijmegen. Enkele jaren geleden werd de buslijn tussen beide steden in twee delen gesplitst omdat de vervoerders niet wilden samenwerken. Daardoor moesten reizigers in Druten van buslijn wisselen. Veel reizigers liepen hun aansluiting mis en moesten dan minimaal een half uur op de volgende bus wachten. Uiteindelijk kwam er tijdens de spitsuren weer een rechtstreekse buslijn tussen Tiel en Nijmegen. De overstap in Druten zou vanaf 13 december ook in de avonduren en weekeinden verdwijnen. Nu blijkt dat de vervoerders er weer niet uitkomen wil de SP weten wanneer de busreizigers hun rechtstreekse lijn weer terugkrijgen.

Lees verder
3 december 2009

Staten kritisch over slibstort

Gedeputeerde gaat kijken wat juridische mogelijkheden zijn om stort vuil slib in schone plassen zoals het Mobagat te stoppen, naar aanleiding van een verzoek van de SP.

Lees verder
2 december 2009

OPINIE: Schaf provincie Gelderland af

Er is veel te doen over de provincies de laatste tijd. Een omstreden nieuwe provinciebelasting in aanvulling op de kilometerheffing en dreigende rijksbezuinigingen maken dat de toekomst van de provincies ter discussie staat. Het zijn met name landelijke politici die kritisch zijn. Maar nu pleit SP fractievoorzitter in provinciale staten van Gelderland, Eric van Kaathoven, voor het opheffen van de grootste provincie van Nederland.

Lees verder
1 december 2009

SP en VVD: provincie moet aan de slag met veiliger openbaar vervoer

Sinds 2006 stijgt het aantal geweldsincidenten in het openbaar vervoer. Werknemers en reizigers worden het slachtoffer van geweld en bedreigingen. Tegelijkertijd is het onduidelijk wie wat moet doen. Daarom heeft de Taskforce veiliger openbaar vervoer in opdracht van het Rijk de problemen onderzocht. Uit het rapport van de taskforce komen zestien aanbevelingen om bus en trein veiliger te maken. De Gelderse fracties van de VVD en de SP willen weten wat Gelderland met die aanbevelingen gaat doen.

Lees verder
28 november 2009

SP: ziekenhuispatiënten horen niet thuis in Regiotaxi

Enkele weken geleden stelde SP-statenlid Alex Mink schriftelijke vragen over een klachtenrapport van de FNV in Culemborg over de Regiotaxi Rivierenland. De aansluitingen op de stations en het vervoer van ziekenhuispatiënten waren de grootste problemen. Gedeputeerde Staten stellen voor om het vervoer van ziekenhuispatiënten helemaal uit de zorgverzekering te halen en naar de WMO over te brengen. De SP vindt dit een asociaal standpunt van het dagelijks provinciebestuur.

Lees verder
27 november 2009

Pleidooi voor OV-kaart ook minderjarige MBO-ers

Een ruime meerdeheid in Provinciale Staten heeft tijdens de laatste statenvergadering het college van gedeputeerde staten de opdracht gegeven om zich in Den Haag bij het kabinet hard te maken voor een OV-kaart voor minderjarige MBO-ers. Er bestaat op dit moment geen regeling voor leerlingen van het MBO om tegemoet te komen in de kosten voor openbaar vervoer. Dit in tegenstelling tot het hoger onderwijs waar studenten onder de 18 wel recht hebben op een OV-kaart. De SP fractie ondersteunde de oproep van de dan ook PvdA van harte.

Lees verder

Pagina's

U bent hier