h

Nieuws uit 2009

4 november 2009

Onduidelijkheid over declaraties

In antwoord op vragen van de SP Statenfractie over declaraties van gedeputeerden heeft het college van gedeputeerde staten laten weten de accountant nog eens goed naar de declaraties te laten kijken. Onduidelijk is of de door de SP aangehaalde voorbeelden volledig volgens de regels zijn. Het dagelijks bestuur is verder niet bereid overgaan tot de gevraagde publicatie van de bonnetjes op internet en ook niet om een maximum te stellen. De SP fractie is van plan hierover een motie in te dienen tijdens de komende statenvergadering.

Lees verder
2 november 2009

Onderzoek SP: 72% jeugdhulpverleners heeft te weinig tijd voor kinderen

Uit onderzoek van de SP blijkt dat ruim zeven van de tien jeughulpverleners onvoldoende tijd heeft om kinderen voldoende begeleiding te bieden. SP-Kamerlid Marianne Langkamp: “Doorgeslagen registratiezucht, hoge werkdruk en enorme bureaucratie maken de jeugdzorg inefficiënt. De kerntaak van jeugdzorg is het kind en gezin begeleiden. Als men daar niet aan toekomt dan is er iets goed mis.”

Lees verder
21 oktober 2009

Een goed idee blijft een goed idee

De provincie wil voor 400.000 euro onderwijsvouchers betalen voor bouwvakkers die hun baan (dreigen te) verliezen. Met deze vouchers kunnen zij cursussen of korte opleidingen kopen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren. De SP is blij met dit project.

Lees verder
21 oktober 2009

Gelderland moet serieus naar investeringen in het spoor kijken

Eind september werd bekend dat de spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Doetinchem vanwege een tekort aan geld niet kan doorgaan. Daar is nu geen geld voor. De SP wil dat de provincie alsnog serieus haar best gaat doen om zoveel mogelijk spoor tussen Zevenaar en Doetinchem te verdubbelen.

Lees verder
20 oktober 2009

Gelderland moet snel ingrijpen bij klachten over Regiotaxi Rivierenland

De Gelderse SP-fractie heeft schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over een klachtenrapport van FNV Lokaal Culemborg over de Regiotaxi Rivierenland. Uit het rapport blijkt dat er problemen zijn met het vervoer vanaf ziekenhuizen en treinstations en dat klanten vaak niet op tijd een telefoontje van de centrale krijgen dat hun taxi voor de deur staat. Deze problemen komen vaker voor en het provinciebestuur moet met een oplossing komen.

Lees verder
15 oktober 2009

SP en D66: streekbus kan niet een keer per drie uur rijden

De Gelderse fracties van D66 en SP hebben schriftelijke vragen ingediend over de dienstregeling van het streekvervoer. Voor de zomervakantie namen Provinciale Staten een motie van de coalitiepartijen CDA, PvdA en CU aan waarin werd gesteld dat de dienstregeling van het regionet (de stadsbussen en het overgrote deel van de streekbussen) op peil moest blijven. Uit de informatieronde bij de aanbesteding blijkt dat de vervoerders op zoek zijn naar nogal creatieve manieren om de dienstregeling uit te hollen. Een vervoerder stelde de vraag of buslijnen tijdens de avonduren en weekeinden ook een keer per twee uur of zelfs een keer per drie uur mochten rijden. De provincie gaf vervolgens geen krimp: "er wordt geen minimumfrequentie voorgeschreven".

Lees verder

Pagina's

U bent hier