h

Nieuws uit 2009

8 juni 2009

SP stort 26.000 euro terug in Gelderse provinciekas

De SP-fractie stort binnenkort 26.000 euro terug in de Gelderse provinciekas. Statenfracties krijgen een jaarlijkse subsidie van de provincie Gelderland. De helft van deze subsidie mag worden gespaard, de rest moet worden teruggestort in de provinciekas. De SP hield het meeste geld over en stort binnenkort het overschot graag terug in de provinciekas.

Lees verder
8 juni 2009

SP: geen nieuwe helikopterhavens voor filemijders in Gelderland

De provincies worden binnenkort verantwoordelijk voor de kleine regionale luchthavens en helikopterhavens. Daarom bespraken Provinciale Staten op 27 mei j.l. een notitie over de Gelderse luchtvaartterreinen. In de notitie stellen Gedeputeerde Staten, het dagelijks provinciebestuur, voor om niets aan het beleid te wijzigen, behalve dat nieuwe helikopterhavens alleen op enkele regionale bedrijventerreinen mogen komen. Voor de SP is dat niet genoeg:

Lees verder
29 mei 2009

Inbreng SP in debat over verkoop Gelderse aandelen NUON

De SP spaarde vrijwel alle spreektijd op voor een uitgebreid betoog van fractievoorzitter Eric van Kaathoven voor behoud van de aandelen Nuon. Het mocht niet baten maar hieronder kunt u zijn bijdrage nalezen.

Lees verder
26 mei 2009

HANDTEKENINGEN TEGEN OVERNAME NUON BIJ GELDERS NUON-DEBAT 27 MEI

De SP biedt op 27 mei voorafgaand aan de belangrijke statenvergadering op het provinciehuis in Arnhem, symbolisch de duizenden handtekeningen aan die mensen gezet hebben tegen de verkoop van energiebedrijven als Nuon en Essent.

Lees verder
11 mei 2009

SP-ers geschrokken van bezoek aan Vattenfall mijnen

Gelderse SP statenleden Alex Mink en Agnes Lewe en SP Tweede kamer lid Paulus Jansen brachten van 25 tot 27 april 2009 een bezoek aan de regio Lausitz, waar Vattenfall een groot aantal bruinkoolmijnen en bruinkoolgestookte energiecentrales bezit. Hier hun verslag.

Lees verder
8 mei 2009

Interviews met voor- en tegenstanders Nuon-deal (VIDEO)

Op 16 april organiseerde de SP een openbaar debat ‘Nuon verkopen Nuts of noodzaak’. Voor en tegenstanders komen aan het woord in interviews die fractievoorzitter Eric van Kaathoven na afloop hield. Bekijk ze nu!

Lees verder

Pagina's

U bent hier