h

Nieuws uit 2009

26 november 2009

Provincie: snoeien in buslijnen bij aanbesteding is toegestaan

De provincie Gelderland wil niet dat vervoerders buslijnen een keer per twee of drie uur laten rijden. Plaatsen met minimaal 1500 inwoners moeten wel worden bediend door een vorm van openbaar vervoer maar dat kan ook via een belbus en de huidige dienstregeling hoeft daarbij niet te worden aangeboden. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 en de SP over de aanbestedingen in het openbaar vervoer in de regio’s Veluwe, Achterhoek en Betuwe.

Lees verder
23 november 2009

Gelderland moet gasboringen bij Winterswijk voorkomen

Het Australische mijnbouwbedrijf QGC wil bij Winterswijk gaan boren naar methaangas. Ondanks de provinciale tegenstand wil de minister van Economische Zaken deze proefboring gaan toestaan. De SP is tegen het verlenen van de opsporingsvergunning.

Lees verder
19 november 2009

SP wil geen nieuwe provinciebelasting

Invoering van de kilometerheffing mag niet leiden tot nieuwe provinciebelasting. Dat stelt SP Tweedekamerlid Emile Roemer.

Lees verder
11 november 2009

Provincie moet keuze voor dienstauto’s op diesel opnieuw overwegen

De Gelderse fracties van SP en GroenLinks willen dat Gedeputeerde Staten, het dagelijks provinciebestuur, hun keuze voor dienstauto’s op diesel heroverwegen. Voor het grootste deel van de provinciale dienstauto’s geldt dat zij op aardgas gaan rijden. Maar de dienstauto’s die door het provinciebestuur zelf worden gebruikt rijden vooralsnog op diesel. De fracties dienen daarom op woensdag bij de behandeling van de provinciale begroting een motie in waarin zij vragen om die keuze nog eens goed te bekijken.

Lees verder
10 november 2009

SP wil dat Gelderse politieke partijen minder geld krijgen

De Gelderse Statenfractie van de SP stelt voor om de fractievergoedingen voor de partijen in Provinciale Staten met tien procent te verlagen. Verschillende Gelderse fracties kunnen prima functioneren en toch geld overhouden. Dit voorbeeld moet gevolgd worden door alle partijen.

Lees verder
9 november 2009

Stop geld stationshal Arnhem in spoorverbinding Zevenaar-Doetinchem

De Gelderse Statenfractie van de SP vindt dat de 8,5 miljoen euro extra die uitgetrokken worden voor de stationshal in Arnhem beter besteedt kunnen worden aan het verbeteren van het openbaar vervoer op de spoorlijn Zevenaar-Doetinchem.

Lees verder

Pagina's

U bent hier