h

Nieuws uit 2015

11 november 2015

Zondebokpolitiek en openlijke vreemdelingenhaat

In deze bijdrage aan de algemene beschouwingen gaat Eric van Kaathoven namens de SP in op het vluchtelingendebat en veroordeelt hij de zondebokpolitiek van sommige andere partijen. Dit is uitgesproken tijdens algemene beschouwingen van Provinciale Staten van Gelderland op 11 november 2015.

Lees verder
10 november 2015

SP wil 200 miljoen extra investeren in Gelderland

De Gelderse SP zal bij de behandeling van de begroting voor 2016 woensdag een voorstel indienen om 200 miljoen van de Nuon-miljarden extra te investeren in Gelderland. De fractie stelt voor te investeren in onder andere dubbelspoor in de Achterhoek, 2.000 extra sociale huurwoningen, het verduurzamen van nog eens 3.000 huurwoningen, het restaureren van Gelders erfgoed, in bibliotheken, musea, kleinschalige sportvoorzieningen en jeugdzorg.

Lees verder
12 oktober 2015

SP schudt Alliander wakker: stop de topsalarissen!

Foto: Peter de Vos

Maandagochtend 12 oktober heeft de Gelderse SP actie gevoerd bij Netwerkbedrijf Alliander uit protest tegen hun beloningsbeleid voor het topmanagement. SP Statenlid Paul Kusters heeft Alliander-topman Peter Molengraaf een wekker aangeboden. De partij vind namelijk dat het tijd is dat de Alliander-top wakker wordt en haar topsalarissen snel terugbrengt onder de Balkenende-norm (WNT).

Lees verder
9 oktober 2015

Vragen over sluiting gerenoveerd bezoekerscentrum Leur

De Vlaamse Schuur in Leur werd in 2010 gerenoveerd voor een bedrag van 500.000 euro, afkomstig van de Provincie Gelderland en de gemeente Wijchen. Het erfgoedstudiehuis en bezoekerscentrum ‘Land van de Heerlijkheden’ in de schuur zijn met ingang van 1 oktober gesloten. De SP heeft de indruk dat hier sprake is van verspilling van gemeenschapsgeld en heeft het college om uitleg gevraagd.

Lees verder
8 oktober 2015

Gelderse Staten roepen kabinet op niet te bezuinigen op regionaal spoor

Foto: Bas Stoffelsen

De voltallige Provinciale Staten stemde woensdag 7 oktober voor een, mede door de SP ingediende, motie. De motie roept de Tweedekamer op geld te blijven reserveren voor het regionale spoor. Met de motie wordt gedeputeerde Bieze gesteund in haar strijd voor landelijk budget voor deze spoorlijnen. Het is een oproep aan alle fracties in de Tweedekamer om dit onderdeel van de begroting geen doorgang te verlenen. Dit geldt speciaal voor de fracties van VVD en PvdA. Zij hebben immers de meerderheid in het kabinet en bepalen het beleid. Mochten de begrotingsplannen van Mansveld toch doorgaan, dan ligt vernieuwing van de regionale spoorlijnen tot 2028 stil. Tenzij de provincie zelf de investeringen aan het spoor financiert.

Lees verder
8 oktober 2015

Videoverslag debat regiojournalistiek

Foto: Maurits Gemmink

Op 24 september organiseerde de Gelderse SP een debat over hoe we de lokale en regionale journalistiek kunnen versterken. De SP stelde voor om een Gelders Fonds voor de Regionale journalistiek in het leven te roepen. Verschillende vertegenwoordigers van de regionale journalistiek gingen met elkaar en het publiek hierover in debat. Bekijk hieronder een kort videoverslag.

Lees verder

Pagina's

U bent hier