h

Nieuws uit 2015

19 augustus 2015

Debat over overheidssteun voor regionale journalistiek

Foto: SP

Donderdagavond 24 september organiseert de Gelderse SP een debatavond over overheidssteun voor regionale en lokale journalistiek. De centrale vraag is of en hoe overheidssteun een bijdrage kan leveren aan het in stand houden van een vitale regionale journalistiek nu deze steeds meer onder druk staat. Ook het belang van lokale en regionale journalistiek voor de democratie in gemeente en provincie, komt aan de orde.

Lees verder
18 augustus 2015

Top Alliander speelt vies spel met beloningsregels

De Gelderse SP is verontwaardigd over het feit dat Netwerkbedrijf Alliander de normen voor topsalarissen zonder blikken of blozen omzeilt. Alliander, dat voor een groot deel eigendom is van de provincie Gelderland, zoekt volgens onderzoek van het Algemeen Dagblad bewust de mazen in de wet op. Volgens de SP is het hoog tijd dat het provinciebestuur als belangrijkste aandeelhouder stevig optreedt: de bestuurders van Alliander moet dringend een halt worden toegeroepen.

Lees verder
17 augustus 2015

SP maakt zich zorgen over busvervoer regio Arnhem-Nijmegen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft vragen aan het college gesteld naar aanleiding van nieuws over het uitvallen van veel busritten bij vervoerder Breng. Vervoersbedrijf Hermes, die onder de merknaam Breng rijdt in de regio Arnhem-Nijmegen stelt dat er te weinig personeel is om alle diensten te draaien. De SP maakt zich zorgen over het personeelsbeleid van Breng en wil niet dat de reizigers en chauffeurs daar de dupe van worden.

Lees verder
15 juli 2015

Geen dwang opleggen bij gemeentelijke herindelingen

Tijdens de behandeling van het rapport Sterk bestuur van de commissie De Graaf heeft de SP zich uitgesproken tegen dwang bij gemeentelijke herindelingen. De SP mist in de adviezen van de commissie De Graaf de positie van de inwoners. Wat de SP betreft krijgen zij het laatste woord bij herindelingen.

Lees verder
8 juli 2015

TTIP-verdrag ook gevaar voor provinciale democratie

Foto: Bas Stoffelsen

Momenteel onderhandelt de Europese Commissie met de Verenigde Staten over een vrijhandelsverdrag (TTIP) en er is een verdrag (CETA) tussen de EU en Canada in de maak. De SP-fractie maakt zich zorgen dat met het wegnemen van handelsbeperkingen ook standaarden worden weggenomen die juist zijn bedoeld om burgers te beschermen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en veiligheid. En tevens is de SP beducht voor de bepaling (ISDS-clausule) dat bedrijven (lokale) overheden kunnen aanklagen als zij besluiten nemen die hun belangen zouden schaden. Daarom dienden GroenLinks en SP samen een motie in waarin de Provincie gevraagd worden zich uit te spreken tegen TTIP

Lees verder
8 juli 2015

Provincie moet op zoek naar knelpunten jeugdzorg

Foto: Bas Stoffelsen

De SP wil dat de provincie onderzoek gaat doen naar de behoeften van de gemeenten op ondersteuning op het gebied van de transformatie van de jeugdzorg. Sinds begin 2015 is de jeugdzorg de verantwoordelijkheid van gemeenten en niet meer van de provincie. Maar de SP vindt niet dat de verantwoordelijkheid daarmee ophoudt. Het provinciebestuur zegt dat alles goed gaat maar de SP hoort andere geluiden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier