h

Nieuws uit 2015

7 oktober 2015

Ganzendebat: SP keurt onvolledig informeren van Staten af

In het interpellatiedebat van 7 oktober over het doden van ganzen heeft de SP samen Partij voor de Dieren e.a. een motie van afkeuring ingediend. De fractie is er niet van overtuigd dat gedeputeerde Van Dijk de Staten volledig en juist heeft geïnformeerd over het al dan niet toegestaan zijn van een methode voor het doden van ganzen. Het debat was aangevraagd door de Partij voor de Dieren en de SP naar aanleiding van onthullingen in de Gelderlander (artikel 'Mist rond doden van ganzen').

Lees verder
29 september 2015

SP wil dat provincie werk gaat maken van Gelders Museumbeleid

Tijdens de behandeling van het provinciaal cultuurbeleid voor de komende jaar heeft de SP voorgesteld dat de provincie werk gaat maken van een provinciaal museumbeleid. Een meerderheid van de partijen steunde dat idee en vroeg de gedeputeerde een bijeenkomst te organiseren met musea en belanghebbenden om te komen tot een Gelders Museumbeleid. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de SP Gelderland in vervulling.

Lees verder
23 september 2015

Vragen over nevenfuncties gedeputeerde

Foto: Bas Stoffelsen

De SP heeft samen met de Partij voor de Dieren vragen gesteld over de nieuwe nevenfunctie van Gedeputeerde Markink als commissaris bij de Rabobank Noord- en Oostachterhoek. Ze vrezen dat de gedeputeerde wel erg veel functies op elkaar en vragen zich af of het wel passend is als een gedeputeerde van financien zich verbindt aan een bank die optreedt als een grote financier van de agrarische sector.

Lees verder
21 september 2015

SP wil opheldering over wegvallen budget regionale spoorlijnen

Foto: Bas Stoffelsen

Naar aanleiding van de miljoenennota van het Rijk is bekend geworden dat de regering komende jaren niet van plan is te gaan investeren in het regionale spoor. De SP constateert- dat de Gedeputeerde zich afgelopen week terecht boos heeft gemaakt over de plannen van de staatssecretaris. Tijdens de eerstvolgende comissievergadering op woendag 23 september wil de SP graag van de gedeputeerde horen wat ze nu gaat doen om de beloofde verbeteringen alsnog voor elkaar te krijgen.

Lees verder
20 september 2015

Gelderse SP wil minder voorlichters, meer journalisten

Foto: Chris Karthaus

SP Gelderland stelt voor om een Gelders Fonds voor de Regionale journalistiek in het leven te roepen. Hiermee wordt een impuls geven aan hoogwaardige en onafhankelijke regionale en lokale journalistiek. De provincie Gelderland en de Gelderse gemeenten zouden het Fonds kunnen vullen. Dat kan door te schrappen in de uitgaven aan voorlichters en PR en door deze bedragen te investeren in de regionale journalistiek: minder voorlichters, meer journalisten.

Lees verder
17 september 2015

Vragen over huisvesting vluchtelingen in Gelderland

Foto: Bas Stoffelsen

De SP heeft samen met fracties van GroenLinks, de PvdD, het CDA en de PvdA vragen gesteld over de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Er is momenteel al een achterstand in de huisvesting van deze mensen. De toegenomen vluchtelingenstroom van de afgelopen tijd maakt dat het bieden van regulier onderdak de komende jaren nog verder in de knel komt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier