h

Nieuws uit 2015

8 juli 2015

SP maakt zich zorgen over provinciale democratie

Bij de algemene beschouwingen heeft de Gelderse SP haar zorgen uitgesproken over de provinciale democratie. Volgens Fractievoorzitter Eric van Kaathoven groeit de tweedeling, in de samenleving maar ook in de politiek. En dat wordt volgens de SP nog eens versterkt doordat het provinciebestuur de verkiezingen vooral als hinderlijke onderbreking lijkt te zien zien bij het uitvoeren van de al ingezette koers.

Lees verder
1 juli 2015

Wel de Giro, niet de centen

Foto: SP / www.girogelderland.nl

Vrijdag 26 juni heeft de organisatie van de Giro d’italia bekendgemaakt dat deze wielerronde start in Gelderland. De Italiaanse wielerwedstrijd zal onder andere Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen aandoen. De financiering van is echter nog niet rond omdat de verwachtte rijksbijdrage van 2,5 miljoen en de sponsoropbrengsten van 2 miljoen nog lang niet zeker zijn. De SP ziet liever dat de provincie geld investeert in amateur en breedtesport voor alle Gelderlanders.

Lees verder
30 juni 2015

SP wil rol voor provincie bij grensoverschrijdende conflicten

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over de rol die de provincie kan spelen bij conflicten tussen burgers, bedrijven en overheden over de landsgrenzen heen. Volgens SP Statenlid Agnes Lewe is er te weinig aandacht voor conflicten over de grenzen heen en staan burgers erg zwak wanneer ze een probleem op de grens willen aankaarten in Duitsland. Recente voorbeelden zijn het voorgenomen windmolenpark bij Kranenburg of verkeersproblemen in Babberich als gevolg van een wegafsluiting in Duitsland. De SP wil weten op welke manier de provincie burgers en gemeenten kan ondersteunen in dergelijke gevallen.

Lees verder
29 juni 2015

Gelderland zet dubbelspoor Arnhem-Winterswijk nu al weer op een zijspoor

Foto: Bas Stoffelsen

Het provinciebestuur heeft niet genoeg geld voor de voorgenomen verbeteringen van de spoorlijn van Arnhem naar Winterswijk.  De provincie is niet van plan meer geld uit te trekken voor de verdubbeling van het spoortraject van Zevenaar naar Doetinchem en hoopt op geld uit Den Haag. Wat betreft de SP trekt de provincie een gedeelte van Nuon-gelden uit om te investeren in deze spoorlijn.

Lees verder
10 juni 2015

SP wil toekomst van de Gelderse cultuur op agenda van Provinciale Staten

Op 4 juni heeft de Provincie Gelderland op haar website de aanbieding van het gezamenlijke Cultuurmanifest Oost-Nederland aan Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kenbaar gemaakt. In het manifest staan een visie op en voorstellen over hoe de Cultuur in Gelderland er volgens de gezamenlijke Provincies Gelderland en Overijssel uit zou komen te zien in het jaar 2017-2020. Volgens de SP moet de toekomstige visie en de manier van financiering van de Gelderse Cultuur na 2016 eerst nog besproken worden in Provinciale Staten en heeft daarom verzoch het manifest te agenderen in een van de Statencommissies.

Lees verder
8 juni 2015

SP zuinigst met belastinggeld: SP fractie stort 25.000 euro terug

De Gelderse SP-fractie betaalt over het jaar 2014 ruim 25.000 euro terug aan provinciale fractiesubsidie. Statenfracties krijgen een jaarlijkse subsidie van de Provincie Gelderland om fractieondersteuning van te kunnen betalen. De SP hield opnieuw het meeste geld over en stort binnenkort het overschot graag terug.

Lees verder

Pagina's

U bent hier