h

Nieuws uit 2015

3 juni 2015

SP kritisch op prestaties college

Foto: Bas Stoffelsen

Bij het debat over de beleidsrekening van de provincie heeft de SP zich kritisch uitgesproken over de prestaties van het provinciebestuur in 2014. Woordvoerder Agnes Lewe was positief over investeringen in de bouw waarmee onder andere sociale huurwoningen worden verduurzaamd, maar de SP zette vraagtekens bij andere zaken zoals de effectiviteit van bestrijding jeugdwerkloosheid en het werkgeverschap van de provincie.

Lees verder
26 mei 2015

SP stelt vragen over 'intimidatie' personeel provincie

Foto: M. van Hunnik

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het personeelsbeleid van de provincie Gelderland. Op 22 mei 2015 kopte de Gelderlander ‘FNV: intimidatie op provinciehuis’. Volgens de vakbond FNV zouden met name op de afdelingen wegenbouw en ICT provinciale ambtenaren onder druk gezet worden als gevolg van reorganisaties. De SP wil graag een reactie van het provinciebestuur op de uitlatingen van de vakbond. Hoe heeft het zover kunnen komen dat provincie en vakbond zelfs in een mediationtraject zijn beland?

Lees verder
20 mei 2015

SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren stellen vragen over vossenjacht

De Provincie Gelderland wil vergunningen gaan verlenen voor het nachtelijk jagen op vossen. Volgens de provincie zorgen vossen voor te veel schade onder weidevogels en bij landbouwbedrijven. SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren vragen zich af of de provincie niet eerst naar preventieve diervriendelijke maatregelen kan kijken om de vos te weren. De partijen roepen de provincie bovendien op het besluit niet door te zetten en eerst onderzoek te doen naar de werkelijke oorzaken van de problemen met de weidevogels.

Lees verder
29 april 2015

SP maakt zich hard voor Bed, bad en brood-opvang in Gelderland

Op initiatief van de SP Gelderland dienden Groenlinks, de Christen Unie, 50+ en de SP een motie in over behoud van Bed, Bad en Brood-opvang in Gelderland. Regeringspartijen VVD en PvdA hebben vorige week een compromisgesloten waarin wordt gesteld dat bed, bad en brood-opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers alleen nog maar is toegestaan in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. De motie verzocht het College van Gedeputeerde Staten met alle Gelderse gemeenten te praten over het behouden van de BBB-regeling in Gelderland.

Lees verder
29 april 2015

SP over coalitieakkoord: vaag en te weinig investeringen

Volgens de Gelderse SP blinkt het coalitieakkoord van VVD, CDA, D66 en PvdA uit in vaagheid. Het akkoord roept veel vragen op. Onder andere over hoe de de ambities uitgevoerd kunnen worden met maar zeer beperkt inzet van Nuon-gelden.

Lees verder
10 april 2015

SP stelt vragen over mogelijk extra gedeputeerde

Gelderland krijgt mogelijk een extra (zesde) gedeputeerde, zo blijkt uit het lopende formatieproces. De SP wil weten wat een extra gedeputeerde kost, of er ook zes gedeputeerden voor de prijs van vijf zouden kunnen komen en hoe noodzakelijk een extra gedeputeerde is. Daarom stelde de fractie een aantal schriftelijke vragen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier